Zarząd

PrezesMichał Szulc
WiceprezesRobert Głazowski
Członek ZarząduEmil Bogucki
Członek ZarząduAndrzej Paca

Komisja Rewizyjna

PrzewodniczącyPaweł Ścichowski
Członek KomisjiMarek Ignaciuk
Członek KomisjiIwona Parzniewska