KS OŻAROWIANKA

NOWY SPONSOR

klub partnerski

Klub partnerski Wisły Płock

kwadrat

👉🏻Przedsiębiorstwo „BYŚ” jest podmiotem ze 100 % udziałem kapitału polskiego, funkcjonującym na rynku zbierania i zagospodarowania odpadów od ponad 25 lat.

To czas dynamicznego rozwoju firmy, realizacji nowych wyzwań wobec zmieniającego się otoczenia rynkowego i prawnego w gospodarce odpadami.

👉🏻Dziś firma BYŚ oferuje kompleksową usługę odbioru i zagospodarowania odpadów od chwili ich zebrania u wytwórcy do poddania procesom odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania, zgodnego z wymaganiami prawnymi, w sposób uwzględniający cele stawiane przez normy ochrony środowiska oraz wytyczne UE.

👉🏻Nowoczesne zaplecze sprzętowe wraz z nowoczesną i rozwiniętą infrastrukturą służącą przetwarzaniu zebranych odpadów, w połączeniu z wyspecjalizowaną kadrą o wieloletnim doświadczeniu, gwarantuje wysoki poziom usług. Partnerzy firmy BYŚ zawsze mogą liczyć na pomoc i kompleksowe wsparcie, nawet w przypadku konieczności realizacji najbardziej wymagających zleceń.

https://www.bys.pl/
https://www.facebook.com/bysprofesjonalnagospodarkaodpadami

Masz pytania
zachęcamy do kontaktu!